شادی مردم تهران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

شادی مردم تهران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری راهکارهایی برای تداوم عشق
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۹:۱۰

راهکارهایی برای تداوم عشق

برای خوشحال کردن یکدیگر هر کاری که می توانید انجام دهید .تا می توانید به یکدیگر هدیه بدهید
شادی مردم تهران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری رتبه ایران از نظر شادی درمیان ۱۵۷ کشور
پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۸:۲۷

رتبه ایران از نظر شادی درمیان ۱۵۷ کشور

رتبه ایران از نظر شادی درمیان ۱۵۷ کشور یکی از ویژگی‌های جامعه امروزی گسترش شهر‌نشینی، دسترسی بیشتر به فناوری، مشغله‌های فراوان، تحمیل استرس‌های متعدد بر افراد، تعامل فرهنگی بالا و مستعد شدن جهت تضعیف هویت فرهنگی