شخصیت

شخصیت فال موسیقی
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ۱۴:۴۵

فال موسیقی

فال موسیقی شیپور، با آنکه به طور غیر مستقیم در حل مسائل خود از دیگران کمک می گیریداما سعی کنید تا از اندیشه های دیگران نیز به طور مستقیم بیشتر استفاده کنید.
شخصیت ویژگی های شخصیت برونگرا و درونگرا
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ ۱۸:۱۵

ویژگی های شخصیت برونگرا و درونگرا

ویژگی های شخصیت برونگرا و درونگرا رنگهای روشن را بیشتر دوست دارند. بیشتر از اعمال دیگران خشمگین میگردندتا خودشان. اطلاعات شخصی خود را با دیگران قسمت می کنند
شخصیت شخصیت شناسی براساس مدل کفش شما
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۲ ۱۳:۴۷

شخصیت شناسی براساس مدل کفش شما

شخصیت شناسی براساس مدل کفش شما را در این مطلب برایتان ذکر کرده ام . زنانی که کفش‌های لژ دار می‌پوشند ، معمولاً رک و با اعتماد به نفس و در عشق قدرتمند هستند.
شخصیت نشانه های هشدار دهنده بیماری آلزایمر و حافظه
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۲۵

نشانه های هشدار دهنده بیماری آلزایمر و حافظه

آلزایمر و حافظه نوعی اختلال مغزی است که فرد مبتلا را به فراموشی دچار می سازد. در این بیماری ، سلولهای مغز به تدریج تخریب شده و نیز فرد دچار فراموشی می شود .
شخصیت فوت و فن هایی برای شناخت احساسات مردان
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۲ ۱۶:۲۳

فوت و فن هایی برای شناخت احساسات مردان

شیوه‌ای که او در میان جمع با شما برخورد می‌کند یکی از مهم‌ترین نشانه‌هاست.در این مطلب فوت و فن هایی برای شناخت احساسات مردان برایتان ذکر کرده ام که مفید است
شخصیت شخصیت های مردان از طرز لباس پوشیدن آنها
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۵۶

شخصیت های مردان از طرز لباس پوشیدن آنها

مرداني که کفشهای نوک باریک و ظریف را انتخاب مي‌كنندمردانی كم‌جرات و محافظه‌كار هستند.در این مطلب شخصیت های مردان را از طرز لباس پوشیدن آنها برایتان گفته ام.