شار مولانا

شار مولانا عجبا نماز مستان تو بگو درست هست آن
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ۱۸:۵۱

عجبا نماز مستان تو بگو درست هست آن

غزلی بسیار زیبا از مولانا عجبا نماز مستان چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوانی منم و خیال یاری غم و نوحه و فغانی چو وضو ز اشک سازم بود آتشین نمازم در مسجدم..
شار مولانا همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ۰۳:۲۲

همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد

همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد چو فروشدم به دریا چو تو گوهرم نیامد سر خنب‌ها گشادم ز هزار خم چشیدم چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد چه عجب که در دل من..