مراقبت

مراقبت  مراقبت های ویژه در دوران بارداری مخصوص مادران
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۸:۳۰

مراقبت های ویژه در دوران بارداری مخصوص مادران

مراقبت های ویژه در دوران بارداری با داشتن رژیم غذایی متنوع همراه با غذاهای پرآهن،از مشکل کم خونی در دوران بارداری جلوگیری کنید.مصرف آهن در بارداری مفید است.