آب را گل نکنیم

آب را گل نکنیم پانزدهم مهرماه زادروز سهراب سپهری
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۹:۳۶

پانزدهم مهرماه زادروز سهراب سپهری

سهراب سپهری سهراب سپهری شاعر و نویسنده و نقاش ایرانی زاده 15 مهر 1307 خورشیدی در شهر کاشان چشم بر جهان گشود و در 1 اردیبهشت 1359 خورشیدی در تهران به علت بیم