اشعار سهراب سپهری

اشعار سهراب سپهری تارا شعری زیبا از سهراب سپهری
دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۴۱

تارا شعری زیبا از سهراب سپهری

تارا شعری زیبا از سهراب سپهری از تارم فرود آمدم کنار برکه رسیدم ستاره ای در خواب طلایی ماهیان افتاد رشته عطری گسست آب از سایه افسوسی پر شد موجی غم را به لرزش نی ها داد
اشعار سهراب سپهری بیراهه ای در آفتاب شعری از سهراب سپهری
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۳:۲۹

بیراهه ای در آفتاب شعری از سهراب سپهری

بیراهه ای در آفتاب شعری از سهراب سپهری ای کرانه ما خنده گلی در خواب دست پارو زن ما را بسته است در پی صبحی بی خورشیدیم با هجوم گل ها چه کنیم ؟ جویای شبانه نابیم با شبیخون روزن ها چه کنیم آن سوی باغ دست ما به میوه بالا نرسید
اشعار سهراب سپهری بی تار و پود شعری از سهراب سپهری
سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۱:۰۲

بی تار و پود شعری از سهراب سپهری

بی تار و پود شعری از سهراب سپهری در یداری لحظه ها پیکرم کنار نهر خروشان لغزید مرغی روشن فرود آمد و لبخند گیج مرا برچید و پرید ابری پیدا شد و بخار سرشکم را در شتاب شفافش
اشعار سهراب سپهری ای همه سیماها شعری از سهراب سپهری
پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ۲۲:۰۹

ای همه سیماها شعری از سهراب سپهری

ای همه سیماها شعری از سهراب سپهری درسرای ما زمزمه ای درکوچه ما آوازی نیست شب گلدان پنجره ما را ربوده است پرده ما دروحشت نوسان خشکیده است اینجا ای همه لب ها لبخندی ابهام جان را پهنا می دهد
اشعار سهراب سپهری آوای گیاه شعری زیبا از سهراب سپهری
شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ ۱۴:۰۳

آوای گیاه شعری زیبا از سهراب سپهری

آوای گیاه از شب ریشه سر چشمه گرفتم و به گرداب آفتاب ریختم بی پروا بودم دریچه ام را به سنگ گشودم مغاک چنبش را زیستم هوشیاری ام شب را نشکفت روشنی ام روشن نکرد
اشعار سهراب سپهری بخشى از خاطرات سهراب سپهری درباره روز اول مدرسه
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ۱۳:۱۸

بخشى از خاطرات سهراب سپهری درباره روز اول مدرسه

بخشى از خاطرات سهراب سپهری درباره روز اول مدرسه «...مدرسه، خواب های مرا قیچی کرده بود. نماز مرا شکسته بود. مدرسه، عروسک مرا رنجانده بود. روز ورود، یادم نخواهد رفت:
اشعار سهراب سپهری فراتر شعری زیبا از سهراب سپهری
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۵۶

فراتر شعری زیبا از سهراب سپهری

فراتر شعری زیبا از سهراب سپهری می تازی همزاد عصیان به شکار ستاره ها رهسپاری دستانت از درخشش تیر و کمان سرشار اینجا که منهستم آسمان خوشه کهکشان کی آویزد کو چشمی
اشعار سهراب سپهری محراب شعری زیبا از سهراب سپهری
سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۰۹

محراب شعری زیبا از سهراب سپهری

محراب شعری زیبا از سهراب سپهری تهی بود نسیمی سیاهی بو.د و ستاره ای هستی بود و زمزمه ای لب بود و نیایشی من بود و تویی نماز و محرابی
اشعار سهراب سپهری برتر از پرواز شعری زیبا از سهراب سپهری
پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳ ۰۱:۰۲

برتر از پرواز شعری زیبا از سهراب سپهری

برتر از پرواز شعری زیبا از سهراب سپهری دریچه باز قفس بر تازگی باغ ها سرانگیز است اما بال از جنبش رسته است وسوسه چمن ها بیهوده است میان پرنده و پرواز فراموشی بال و پر است در چشم پرنده
اشعار سهراب سپهری رویا زدگی شکست شعری از سهراب سپهری
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۲۲:۲۱

رویا زدگی شکست شعری از سهراب سپهری

رویا زدگی شکست شعری از سهراب سپهری رویا زدگی شکست : پهنه به سایه فرو بود زمان پر پر می شد از باغ دیرین عطری به چشم تو می نشست کنار مکان بودیم شبنم سپیده همی بارید کاسه فضا شکست در سایه
اشعار سهراب سپهری شکست کرانه شعری زیبا از سهراب سپهری
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ ۰۱:۲۱

شکست کرانه شعری زیبا از سهراب سپهری

شکست کرانه شعری زیبا از سهراب سپهری میان این سنگ و آفتاب پژمردگی افسانه شد درخت نقشی در ابدیت ریخت انگشتانم برنده ترین خار را می نوازد لبانم به پرتو شوکران لبخند می زند
اشعار سهراب سپهری شب هم آهنگی شعری زیبا از سهراب سپهری
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ ۰۱:۰۲

شب هم آهنگی شعری زیبا از سهراب سپهری

شب هم آهنگی شعری زیبا از سهراب سپهری لب ها می لرزند شب می تپد جنگل نفس می کشد پروای چه داری مرا در شب بازوانت سفر ده انگشتان شبانه ات را می فشارم و باد شقای
اشعار سهراب سپهری پانزدهم مهرماه زادروز سهراب سپهری
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۹:۳۶

پانزدهم مهرماه زادروز سهراب سپهری

سهراب سپهری سهراب سپهری شاعر و نویسنده و نقاش ایرانی زاده 15 مهر 1307 خورشیدی در شهر کاشان چشم بر جهان گشود و در 1 اردیبهشت 1359 خورشیدی در تهران به علت بیم