ایستادن طولانی

ایستادن طولانی درد ستون فقرات شما به چند دلیل می تواند باشد
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۸:۲۵

درد ستون فقرات شما به چند دلیل می تواند باشد

وقتی چهار زانو یا دو زانو می‌نشینید باعث تخریب ستون فقرات غضروف خود می‌شوید.روی صندلی استانداردبنشینید و زاویه ١٢٠درجه را رعایت کنید از دردشما جلوگیری میکند
ایستادن طولانی درد ستون فقرات شما به این دلایل می تواند باشد
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲ ۱۴:۴۷

درد ستون فقرات شما به این دلایل می تواند باشد

وقتی اصول صحیح خواب را رعایت نمی کنیدصبح روز بعد از شدت درد ستون فقرات قادر به بلند شدن نیستید.بهتر است به پهلو بخوابید و بالش شمافاصله شانه تا سر را پر کند