ساقی نامه

ساقی نامه ساقی نامه شعری زیبا از حافظ شیرازی
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲ ۰۵:۲۹

ساقی نامه شعری زیبا از حافظ شیرازی

ساقی نامه شعری زیبا از حافظ شیرازی بیا ساقی آن می که حال آورد کرامت فزاید کمال آورد به من ده که بس بی‌دل افتاده‌ام وز این هر دو بی‌حاصل افتاده‌ام بیا ساقی آ