هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج پرنده می داند شعری از هوشنگ ابتهاج
دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۹:۴۶

پرنده می داند شعری از هوشنگ ابتهاج

پرنده می داند شعری از هوشنگ ابتهاج خیال دلکش پرواز در طراوت ابر به خواب می ماند پرنده در قفس خویش خواب می بیند پرنده در قفس خویش
هوشنگ ابتهاج هول شعری از هوشنگ ابتهاج
پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۳:۵۷

هول شعری از هوشنگ ابتهاج

هول شعری از هوشنگ ابتهاج باز طوفان شب است هول بر پنجره می کوبد مشت شعله می لرزد در تنهایی باد فانوس مرا خواد کشت؟
هوشنگ ابتهاج فلق شعری از هوشنگ ابتهاج
پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ۱۹:۵۹

فلق شعری از هوشنگ ابتهاج

فلق شعری از هوشنگ ابتهاج ای صبح ای بشارت فریاد امشب خروس را در آستان آمدنت سر بریده اند
هوشنگ ابتهاج هوشنگ ابتهاج در بیمارستان بستری است
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ۲۲:۲۴

هوشنگ ابتهاج در بیمارستان بستری است

هوشنگ ابتهاج در بیمارستان بستری است همسر هوشنگ ابتهاج درباره بیماری این شاعر پیشکسوت گفت: ایشان از یک هفته قبل به علت عفونت ریه در بیمارستانی در شهر
هوشنگ ابتهاج طرح شعری از هوشنگ ابتهاج
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۱۶

طرح شعری از هوشنگ ابتهاج

طرح شعری از هوشنگ ابتهاج گلوی مرغ سحر را بریده اند و هنوز در این شط شفق آواز سرخ او جاری است
هوشنگ ابتهاج صبوحی شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ ۲۳:۱۲

صبوحی شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

صبوحی شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج برداشت آسمان را چون کاسه ای کبود و صبح سرخ را لاجرعه سر کشید آنگاه خورشید در تمام وجودش طلوع کرد
هوشنگ ابتهاج سرخ و سفید شعری از هوشنگ ابتهاج
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۵۴

سرخ و سفید شعری از هوشنگ ابتهاج

سرخ و سفید شعری از هوشنگ ابتهاج تا نیاراید گیسوی کبودش را به شقایق ها صبح فرخنده در آیینه نخواهد خندید
هوشنگ ابتهاج بازگشت شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ ۰۱:۰۱

بازگشت شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

بازگشت شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج بی مرغ آشیانه چه خالی ست خالی تر آشیانه مرغی جفت خود جداست آه ای کبوتران سپید شکسته بال اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید
هوشنگ ابتهاج آزادی شعری از هوشنگ ابتهاج
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳ ۲۲:۵۴

آزادی شعری از هوشنگ ابتهاج

آزادی شعری از هوشنگ ابتهاج ای شادی آزادی ای شادی آزادی روزی که تو بازآیی با این دل غم پرور من با تو چه خواهم کرد؟ غم هامان سنگین است دل هایمان خونین است
هوشنگ ابتهاج پرده افتاد شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۰۷

پرده افتاد شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

پرده افتاد شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج پرده افتاد صحنه خاموش آسمان و زمین مانده مدهوش نقش ها رنگ ها چون مه و دود رفته بر باد مانده در پرده گوش رقص خاموش فریاد
هوشنگ ابتهاج پرده افتاد شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۰۷

پرده افتاد شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

پرده افتاد شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج پرده افتاد صحنه خاموش آسمان و زمین مانده مدهوش نقش ها رنگ ها چون مه و دود رفته بر باد مانده در پرده گوش رقص خاموش فریاد
هوشنگ ابتهاج نیلوفر شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۵۳

نیلوفر شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

نیلوفر شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج ای کدامین شب یک نفس بگشای جنگل انبوه مژگان سیاهت را تا بلغزد بر بلور برکه چشم کبود تو پیکر مهتابگون دختری کز دور
هوشنگ ابتهاج ناقوس شعری از هوشنگ ابتهاج
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳ ۲۱:۳۸

ناقوس شعری از هوشنگ ابتهاج

ناقوس شعری از هوشنگ ابتهاج بانگ ناقوس در دلم برخاست من سر آسیمه وار و خواب آلود جستم از جا چه بود ؟ آه چه بود ؟ روز شادی است ؟ یا نوای عزاست ؟ هیچ کس لب به پاسخم نگشود باد جنبید وکشته شد فانوس
هوشنگ ابتهاج مرگ دیگر شعری از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۹:۰۴

مرگ دیگر شعری از هوشنگ ابتهاج

مرگ دیگر شعری از هوشنگ ابتهاج مرگ در هر حالتی تلخ است اما من دوستتر دارم که چون از ره در آید مرگ درشبی آرام چون شمعی شوم خاموش لیک مرگ دیگری هم هست دردناک اما شگرف و سرکش و مغرور
هوشنگ ابتهاج کاروان شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۷:۵۳

کاروان شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

کاروان شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج دیراست گالیا در گوش من فسانه دلدادگی مخوان دیگر ز من ترانه شوریدگی مخواه دیر است گالیا! به ره افتاد کاروان عشق من و تو ؟ آه این هم حکایتی است
هوشنگ ابتهاج غروب شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰:۱۴

غروب شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

غروب شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج درختی پیر شکسته خشک تنها گم نشسته در سکوت وهمناک دشت نگاهش دور فسرده در غروب مرده دلگیر و هنگامی که بر می گشت
هوشنگ ابتهاج صلح شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰:۴۱

صلح شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

صلح شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج جنبش گهواره نغمه لالایی ریزش چشمه شیر به لب غنچه تر پرپر پروانه جیک جیک گنجشک تابش چشم شناخت تپش خواهش گنگ
هوشنگ ابتهاج دیوار شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۷:۳۵

دیوار شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

دیوار شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج پشت این کوه بلند لب دریای کبود دختری بود که من سخت می خواستمش و تو گویی که گالی آفریده شده بود که منش