شعری از هوشنگ ابتهاج

شعری از هوشنگ ابتهاج فلق شعری از هوشنگ ابتهاج
پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ۱۹:۵۹

فلق شعری از هوشنگ ابتهاج

فلق شعری از هوشنگ ابتهاج ای صبح ای بشارت فریاد امشب خروس را در آستان آمدنت سر بریده اند
شعری از هوشنگ ابتهاج صبوحی شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ ۲۳:۱۲

صبوحی شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

صبوحی شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج برداشت آسمان را چون کاسه ای کبود و صبح سرخ را لاجرعه سر کشید آنگاه خورشید در تمام وجودش طلوع کرد
شعری از هوشنگ ابتهاج شبگیر شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۱:۰۵

شبگیر شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

شبگیر شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج دیگر این پنجره بگشای که من به ستوه آمدم از این شب تنگ دیرگاهی ست که در خانه همسایه من خوانده خروس وین شب تلخ عبوس
شعری از هوشنگ ابتهاج احساس شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ ۰۱:۱۲

احساس شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

احساس شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج بسترم صدف خالی یک تنهایی ست و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری بر سواد سنگ فرش راه با تمام خشم خویش با تمام نفرت دیو
شعری از هوشنگ ابتهاج آزاد شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ ۰۰:۴۵

آزاد شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

آزاد شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج دختری خوابیده در مهتاب چون گل نیلوفری بر آب خواب می بیند خواب می بنید که بیمار است دلدارش وین سیه رویا شکیب از چشم بیمارش باز
شعری از هوشنگ ابتهاج مهرگان نو شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ۰۱:۲۸

مهرگان نو شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

مهرگان نو شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج بگشاییم کفتران را بال بفروزیم شعله بر سر کوه بسراییم شادمانه سرود وین چنین با هزار گونه شکوه مهرگان را به پیشباز روی....
شعری از هوشنگ ابتهاج کابوس شعری از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ ۰۲:۱۷

کابوس شعری از هوشنگ ابتهاج

کابوس شعری از هوشنگ ابتهاج می پرد نیل شب از خاکستر سرد سحر وز نهفت این مه آلود عبوس می تراود صبح رنگ آور واپسین فریاد مرغ حق می چکد با لختههای خون روی خاکست
شعری از هوشنگ ابتهاج شاید شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ ۰۴:۰۵

شاید شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

شاید شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج در بگشایید شوع بیارید عود بسوزید پرده به یکسو زنید از رخ مهتاب شاید این از غبار راه رسیده آن سفری همنشین گم شده باشد.........
شعری از هوشنگ ابتهاج دختر خورشید شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۲ ۰۳:۳۲

دختر خورشید شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

دختر خورشید شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج در نهفت پرده شب دختر خورشید نرم می بافد دامن رقاصه صبح طلایی را وز نگاه سیاه خویش می سراید مرغ مرگ اندیش چهره پر
شعری از هوشنگ ابتهاج بر سواد سنگ فرش راه شعری از هوشنگ ابتهاج
یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۲ ۰۰:۱۲

بر سواد سنگ فرش راه شعری از هوشنگ ابتهاج

بر سواد سنگ فرش راه شعری از هوشنگ ابتهاج با تمام خشم خویش با تمام نفرت دیوانه وار خویش می کشم فریاد ای جلاد ننگت باد آه هنگامی که یک انسان می کشد انسان در خ
شعری از هوشنگ ابتهاج نگاه آشنا شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲ ۰۱:۰۹

نگاه آشنا شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

نگاه آشنا شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج ز چشمی که چون چشمه آرزو پر آشوب و افسونگر و دل رباست به سوی من آید نگاهی ز دور نگاهی که با جان من آشناست تو گویی..
شعری از هوشنگ ابتهاج می خواهم از تو بشنوم شعری از هوشنگ ابتهاج
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲ ۲۲:۱۷

می خواهم از تو بشنوم شعری از هوشنگ ابتهاج

می خواهم از تو بشنوم شعری از هوشنگ ابتهاج می خواهمت سرود بت بذله گوی من روی لبش شکفت گل آرزوی من خندید آسمان و فروریخت آفتاب در دیه امیدم باران روشنی جوشید.
شعری از هوشنگ ابتهاج مرگ روز شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۲ ۰۴:۵۷

مرگ روز شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

مرگ روز شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج می رفت آفتاب و به دنبال می کشید دامن ز دست کشته خود روز نیمه جان خونین فتاده روز از آن تیغ خون فشان در خاک می تپید..
شعری از هوشنگ ابتهاج شبتاب شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ ۰۳:۳۰

شبتاب شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

شبتاب شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج در زیر سایه روشن مهتاب خوابناک در دامن سکوت شبی خسته و خموش آهسته گام می گذرد شاعری به راه مست و رمیده مدهوش می ایستد.
شعری از هوشنگ ابتهاج شب سیاه شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
جمعه ۶ دی ۱۳۹۲ ۰۱:۲۳

شب سیاه شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

شب سیاه شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج برچید مهر دامن زربفت و خون گریست چشم افق به ماتم روز سیاه بخت وز هول خون چو کودک ترسیده مرغ شب نالید بر درخت شب سایه برف..
شعری از هوشنگ ابتهاج بر سنگ چشم او شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ ۰۰:۰۰

بر سنگ چشم او شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

بر سنگ چشم او شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج بر سر گوری که روزی بود آتشگاه عشق من وز لهیب آرزویی روشن و خوش تاب شعله می افراشت وینک از خاکستری پوشیده کز وی جز...
شعری از هوشنگ ابتهاج تصویر شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۲۳:۲۵

تصویر شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

تصویر شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج خانه خالی تنهایی مثل آینه بی تصویر در شب تنگ شکیبایی عکسی آویخته بر دیوار مثل یادی سبز مانده در ذهن شب پاییز دختری....
شعری از هوشنگ ابتهاج اندوه رنگ شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲ ۲۳:۰۸

اندوه رنگ شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

اندوه رنگ شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج می روی اما گریز چشم وحشی رنگ تو راز این اندوه بی آرام نتواند نهفت می روی خاموش و می پیچد به گوش خسته ام آنچه با من
شعری از هوشنگ ابتهاج آشنا سوز شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ ۰۵:۳۲

آشنا سوز شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

آشنا سوز شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج چرا پنهان کنم ؟ عشق است و پیداست درین آشفته اندوه نگاهم تو را می خواهم ای چشم فسون بار که می سوزی نهان از دیرگاهم چه می خ
شعری از هوشنگ ابتهاج آنا شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲ ۱۶:۰۱

آنا شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

آنا شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج صبح می خندد و باغ از نفس گرم بهار می گشاید مژه و می شکند مستی خواب آسمان تافته در برکه و زین تابش گرم آتش انگیخته در سین