شعر وداع فروغ

شعر وداع فروغ وداع شعری بسیار زیبا از فروغ فرخزاد
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ ۰۲:۲۸

وداع شعری بسیار زیبا از فروغ فرخزاد

وداع شعری بسیار زیبا از فروغ فرخزاد می روم خسته و افسرده و زار سوی منزلگه ویرانه خویش به خدا می برم از شهر شما دل شوریده و دیوانه خویش می برم تا که در آن نق