شعری از فریدون مشیری

شعری از فریدون مشیری پرنیان سرد شعری زیبا از فریدون مشیری
جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴ ۱۲:۵۴

پرنیان سرد شعری زیبا از فریدون مشیری

پرنیان سرد شعری زیبا از فریدون مشیری بنشین مرو چه غم که شب از نیمه رفته است بگذار تا سپیده بخندد به روی ما بنشین ببین که : دختر خورشید صبحگاه حسرت خورد ز روشنی آرزوی ما
شعری از فریدون مشیری لال شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۸:۰۰

لال شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری

لال شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری ز تحسینم خدا را لب فروبند نه شعر ست این بسوزان دفترم را مرا شاعر چه میپنداری ای دوست بسوزان این دل خوشباورم را سخن تلخ است اگا گوش میدار
شعری از فریدون مشیری کبوتر و آسمان شعری زیبا از فریدون مشیری
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳ ۲۳:۵۴

کبوتر و آسمان شعری زیبا از فریدون مشیری

کبوتر و آسمان شعری زیبا از فریدون مشیری بگذار سر به سینه من تا که بشنوی آهنگ اشتیاق دلی دردمند را شاید که پیش ازین نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سر در کمند را بگذار سر به سینه
شعری از فریدون مشیری صفیر شعری زیبا از فریدون مشیری
جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۳ ۱۴:۳۸

صفیر شعری زیبا از فریدون مشیری

صفیر شعری زیبا از فریدون مشیری طبیبان را ز بالینم برانید مرا از دست اینان وا رهانید به گوشم جای این آیات افسوس سرود زندگانی را بخوانید دل من چون پرستوی بهاری است
شعری از فریدون مشیری سرودی در بهار شعری زیبا از فریدون مشیری
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰:۲۶

سرودی در بهار شعری زیبا از فریدون مشیری

سرودی در بهار شعری زیبا از فریدون مشیری پرستوهای شب پرواز کردند قناری ها سرودی ساز کردند سحرخیزان شهر روشنایی همه دروازه ها را باز کردند شقایق ها سر از بستر کشیدند
شعری از فریدون مشیری دریچه شعری زیبا از فریدون مشیری
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۸:۰۹

دریچه شعری زیبا از فریدون مشیری

دریچه شعری زیبا از فریدون مشیری بازو به دور گردنم از مهر حلقه کن بر آسمان بپاش شراب نگاه را بگذار از دریچه چشم تو بنگرم لبخند ماه را
شعری از فریدون مشیری خورشید و جام شعری زیبا از فریدون مشیری
پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲ ۲۲:۴۳

خورشید و جام شعری زیبا از فریدون مشیری

خورشید و جام شعری زیبا از فریدون مشیری چون خنده جام است درخشیدن خورشید جامی به من آرید که خورشید درخشید جامی نهد بند به خمیازه آفاق که رسد روح به دروازه....
شعری از فریدون مشیری خورشید جاودانی شعری زیبا از فریدون مشیری
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ ۰۱:۴۴

خورشید جاودانی شعری زیبا از فریدون مشیری

خورشید جاودانی شعری زیبا از فریدون مشیری در صبح آشنایی شیرین مان ترا گفتم که مرد عشق نئی باورت نبود در این غروب تلخ جدایی هنوز هم می خواهمت چو روز نخست ولی.
شعری از فریدون مشیری شکوفه ای بر شراب شعری زیبا از فریدون مشیری
پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ ۰۳:۴۹

شکوفه ای بر شراب شعری زیبا از فریدون مشیری

شکوفه ای بر شراب شعری زیبا از فریدون مشیری چو از بنفشه بوی صبح برخیزد هزار وسوسه در جان من برانگیزد کبوتر دلم از شوق میگشاید بال که چون سپیده به آغوش صبح بگ
شعری از فریدون مشیری سرود آبشار شعری زیبا از فریدون مشیری
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۲ ۲۳:۵۶

سرود آبشار شعری زیبا از فریدون مشیری

سرود آبشار شعری زیبا از فریدون مشیری مگر چشمان ساقی بشکند امشب خمارم را مگر شوید شراب لطف او از دل غبارم را بهشت عشق من در برگ ریز یاد ها گم شد مگر از جام م
شعری از فریدون مشیری جادوی سکوت شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲ ۲۲:۰۴

جادوی سکوت شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری

جادوی سکوت شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری من سکوت خویش را گم کرده ام لاجرم در این هیاهو گم شدم من که خود افسانه می پرداختم عاقبت افسانه مردم شدم ای سکوت ای
شعری از فریدون مشیری ترانه جاوید شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری
پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۲ ۰۱:۲۰

ترانه جاوید شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری

ترانه جاوید شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری رفت انکه در جهان هنر جز خدا نبود رفت آنکه یک نفس ز خدایی جدا نبود افسرد نای و ساز و شکست و ترانه مرد ظلمی چنین ب
شعری از فریدون مشیری جام اگر بشکست شعری زیبا از فریدون مشیری
پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۲ ۰۰:۵۳

جام اگر بشکست شعری زیبا از فریدون مشیری

جام اگر بشکست شعری زیبا از فریدون مشیری زندگی در چشم من شبهای بی مهتاب را ماند شعر من نیلوفر پژمرده در مرداب را ماند ابر بی باران اندوهم خار خشک سینه کوهم س
شعری از فریدون مشیری برای داداش شعری زیبا از فریدون مشیری
جمعه ۶ دی ۱۳۹۲ ۰۱:۱۱

برای داداش شعری زیبا از فریدون مشیری

برای داداش شعری زیبا از فریدون مشیری زنی رنجور امیدش دور اجاق آرزویش کور نگاهش بی تفتوت بی زبان بی نور میان بستری افتاده بی آرام نشسته آفتاب عمر او بر بام..
شعری از فریدون مشیری بابا لالا نکن شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲ ۰۰:۱۰

بابا لالا نکن شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری

بابا لالا نکن شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری سراپا درد افتادم به بستر شب تلخی به جانم آتش افروخت دلم در سینه طبل مرگ می کوفت تنم از سوز تب چون کوره می سوخت
شعری از فریدون مشیری ناقوس نیلوفر شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲ ۲۲:۵۴

ناقوس نیلوفر شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری

ناقوس نیلوفر شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری کودک زیبای زرین موی صبح شیر می نوشد ز پستان سحر تا نگین ماه را آرد به چنگ میکشد از سینه گهواره سر شعله رنگین کم
شعری از فریدون مشیری اشک خدا شعری زیبا از فریدون مشیری
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲ ۲۲:۲۷

اشک خدا شعری زیبا از فریدون مشیری

اشک خدا صدف سینه من عمری گهر عشق تو پروردست کس نداند که درین خانه طفل با دایه چه ها کردست همه ویرانی و ویرانی همه خاموشی و خاموشی سایه افکنده به روزنها پیچک
شعری از فریدون مشیری خار شعری زیبا از فریدون مشیری
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲ ۰۲:۰۷

خار شعری زیبا از فریدون مشیری

خار شعری زیبا از فریدون مشیری من آن طفل آزاده سر خوشم که با اسب آشفته یال خیال درین کوچه پس کوچه ماه و سال چهل سال نا آشنا رانده ام ز سیمای بیرحم گردون پیر.
شعری از فریدون مشیری همه می پرسند شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ ۲۳:۲۱

همه می پرسند شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری

همه می پرسند شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری چیست در زمزمه مبهم آب چیست در همهمه دلکش برگ چیست در بازی آن ابر سپید روی این آبی آرام بلن که ترا می برد اینگون