زیبایی بدن

زیبایی بدن مطالب خواندنی در باب تزریق بوتاکس
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۲ ۱۴:۱۶

مطالب خواندنی در باب تزریق بوتاکس

بوتاکس در سال 1895 کشف شد و برای اولین بار در سال 1980 در علم پزشکی هنگام آزمایش تاثیرات آن بر رفع گرفتگی عضلات گردن مورد استفاده گرفت.و در زیبایی موثر بود.