طوطی و بازرگان

طوطی و بازرگان داستان طوطی و بازرگان از زبان مولانای بزرگ
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ ۰۳:۵۴

داستان طوطی و بازرگان از زبان مولانای بزرگ

داستان طوطی و بازرگان بود بازرگان و او را طوطیی در قفس محبوس زیبا طوطیی چونک بازرگان سفر را ساز کرد سوی هندستان شدن آغاز کرد هر غلام و هر کنیزک را ز جود گفت
طوطی و بازرگان سرقت مجسمه طوطی و بازرگان از پارک جنگلی کردکوی
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ ۱۸:۴۷

سرقت مجسمه طوطی و بازرگان از پارک جنگلی کردکوی

سرقت مجسمه طوطی و بازرگان از پارک جنگلی کردکوی نزدیک به یک هفته است که مجسمه طوطی و بازرگان در پارک جنگلی شهر کردکوی، شهر کوچکی در غرب استان گلستان، ناپدید.