مادر و کودک

مادر و کودک نکاتی خواندنی در باب بی خوابی کودکان
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۴۰

نکاتی خواندنی در باب بی خوابی کودکان

بی خوابی کودکان در شب ، ممكن است دلايل بسياري داشته باشد ، طبيعتا راه‌حل‌هاي بي‌شماري، نيز براي مقابله با آنها وجود دارند. ممكن است شما ، نياز داشته باشيد .
مادر و کودک روشهای کاربردی برای تقویت ذهن کودکان
پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۴۰

روشهای کاربردی برای تقویت ذهن کودکان

براساس‌ يافته‌هاي‌ اخير،حتي‌ اگر ژنها نقش‌ اصلي‌ در ميزان‌ ضريب‌ هوشي‌ افراد داشته‌ باشند،هرگز نمي‌‌توان‌ تأثير والدين‌ را بر تقویت ذهن کودکان كودك‌ منكر شد