فشار خون بالا

فشار خون بالا چای سبز برای این افراد ممنوع است
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ۲۰:۲۶

چای سبز برای این افراد ممنوع است

چای سبز برای این افراد ممنوع است محققان می گویند اثر داروی «نادولول» که فشار را پایین می آورد، بعد از نوشیدن چای سبز کمتر می شود.خیلی ها چای سبز را یک نوشید
فشار خون بالا فشار خون بالا و ارتباط آن با سکته های قلبی
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۲ ۲۱:۲۳

فشار خون بالا و ارتباط آن با سکته های قلبی

فشار خون بالا با سکته های قلبی ارتباط دارد. 70 درصد افرادی که برای اولین بار دچار سکته ی قلبی می شوند سابقه افزایش کنترل نشده ی فشار خون دارند.