ترک اعتیاد

ترک اعتیاد خواص درمانی معجزه آسای عسل و سیاه دانه
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ ۱۲:۴۹

خواص درمانی معجزه آسای عسل و سیاه دانه

خواص ضد باکتری سیاه دانه مقابل فعالیت های استافیلوکوک اورئوس مقاومت می کند، باکتری که ایزوله شدن بدن در مقابل متی سیلین را از بین می برد.
ترک اعتیاد حرفهای تکان دهنده محرمی در مورد اعتیاد و دخترش
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ ۲۱:۰۶

حرفهای تکان دهنده محرمی در مورد اعتیاد و دخترش

حرفهای تکان دهنده محرمی در مورد اعتیاد و دخترش مجتبی محرمی می گوید بعد از سال ها در مسیر پاکی افتاده. می گوید دیگر نمی خواهد از مسیر خارج شود و ورود ممنوع ب