دیوان شعر حافظ

دیوان شعر حافظ ساقی به نور باده برافروز جام ما
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲ ۰۴:۴۵

ساقی به نور باده برافروز جام ما

حافظ شیرازی ساقی به نور باده برافروز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما هرگز نمیرد آن که د
دیوان شعر حافظ رونق عهد شباب است دگر بستان را
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲ ۰۲:۰۰

رونق عهد شباب است دگر بستان را

حافظ شیرازی رونق عهد شباب است دگر بستان را می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را گر چنین جلوه کن
دیوان شعر حافظ مرا ز حال تو با حال خویش پروا نه
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۱۴:۳۲

مرا ز حال تو با حال خویش پروا نه

حافظ شیرازی چراغ روی تو را شمع گشت پروانه مرا ز حال تو با حال خویش پروا نه خرد که قید مجانین عشق می‌فرمود به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه به بوی زلف تو گر جان
دیوان شعر حافظ ما را ز خیال تو چه پروای شراب است
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۱۴:۲۲

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است

حافظ شیرازی ما را ز خیال تو چه پروای شراب است خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است افسوس ک
دیوان شعر حافظ از چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه دار
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۱۴:۱۷

از چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه دار

از چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه دار حافظ شیرازی دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد کز حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد خاک وجود ما را از آب دیده گل کن ویرانسرای دل را.
دیوان شعر حافظ خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۱۳:۵۸

خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست

خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است غرض این ا