شعر حافظ

شعر حافظ جز آستان توام در جهان پناهی نیست
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۳۱

جز آستان توام در جهان پناهی نیست

حافظ شیرازی جز آستان توام در جهان پناهی نیست سر مرا بجز این در حواله گاهی نیست عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم که تیغ ما بجز از ناله‌ای و آهی نیست چرا ز کوی خرابات روی برتابم
شعر حافظ روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴ ۰۹:۵۰

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

حافظ شیرازی روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست منت خاک درت بر بصری نیست که نیست ناظر روی تو صاحب نظرانند آری سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب
شعر حافظ مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۹:۴۵

مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست

حافظ شیرازی مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی
شعر حافظ ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۰۳

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

حافظ شیرازی ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او عکس خود دید گمان برد که مشکین خالیست
شعر حافظ یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ۱۴:۴۶

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

حافظ شیرازی یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست حالیا خانه برانداز دل و دین من است تا در آغوش که می‌خسبد و همخانه کیست باده لعل لبش کز لب من دور مباد
شعر حافظ روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ۲۱:۴۹

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

حافظ شیرازی روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست چون من در آن دیار هزاران غریب هست در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست
شعر حافظ مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ ۲۱:۵۱

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

حافظ شیرازی مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من
شعر حافظ صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۱۴

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

حافظ شیرازی صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست به جان او که به شکرانه جان برافشانم اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست و گر چنان که در آن حضرتت نباشد بار برای دیده بیاور غباری از در دوست
شعر حافظ دارم امید عاطفتی از جناب دوست
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ۰۱:۲۱

دارم امید عاطفتی از جناب دوست

حافظ شیرازی دارم امید عاطفتی از جناب دوست کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست دانم که بگذرد ز سر جرم من که او گر چه پریوش است ولیکن فرشته خوست چندان گریستم که هر کس که برگذشت
شعر حافظ سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۲۹

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

حافظ شیرازی سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد
شعر حافظ به کوی میکده هر سالکی که ره دانست
پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۵۶

به کوی میکده هر سالکی که ره دانست

حافظ شیرازی به کوی میکده هر سالکی که ره دانست دری دگر زدن اندیشه تبه دانست زمانه افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست بر آستانه میخانه هر که یافت رهی
شعر حافظ گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ ۰۱:۰۱

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

حافظ شیرازی گل در بر و می در کف و معشوق به کام است سلطان جهانم به چنین روز غلام است گو شمع میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است در مذهب ما باده حلال است ولیکن
شعر حافظ در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۱۹

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

حافظ شیرازی در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است صراحی می ناب و سفینه غزل است جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس
شعر حافظ کنون که بر کف گل جام باده صاف است
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ ۲۲:۱۷

کنون که بر کف گل جام باده صاف است

حافظ شیرازی کنون که بر کف گل جام باده صاف است به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد
شعر حافظ صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۴۰

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است

حافظ شیرازی صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است از صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شود آری آری طیب انفاس هواداران خوش است ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد
شعر حافظ حال دل با تو گفتنم هوس است
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۲۹

حال دل با تو گفتنم هوس است

حافظ شیرازی حال دل با تو گفتنم هوس است خبر دل شنفتنم هوس است طمع خام بین که قصه فاش از رقیبان نهفتنم هوس است شب قدری چنین عزیز و شریف
شعر حافظ اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است
پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۲۴

اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است

حافظ شیرازی اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است در آستین مرقع پیاله پنهان کن
شعر حافظ المنة لله که در میکده باز است
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۹:۳۵

المنة لله که در میکده باز است

حافظ شیرازی المنة لله که در میکده باز است زان رو که مرا بر در او روی نیاز است خم‌ها همه در جوش و خروشند ز مستی وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است از وی همه مستی و غرور است و تکبر
شعر حافظ باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۳:۴۱

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

حافظ شیرازی باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته‌ای کت خون ما حلالتر از شیر مادر است چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه