ابر و کوچه فریدون مشیری

ابر و کوچه فریدون مشیری دریاب مرا شعری از فریدون مشیری
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۷:۵۷

دریاب مرا شعری از فریدون مشیری

دریاب مرا شعری از فریدون مشیری ای بر سر بالینم افسانه سرا دریا افسانه عمری تو باری به سر آ دریا ای اشک شباهنگت آیینه صد اندوه ای ناله شبگیرت آهنگ عزا دریا با کوکبه خورشید
ابر و کوچه فریدون مشیری ابر شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ ۲۳:۴۹

ابر شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری

ابر شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری تا غم آویز آفاق خاموش ابرها سینه بر هم فشرده خنده روشنی های خورشید در دل تبرگی های فسرده ساز افسانه پرداز باران بانگ زار