طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان کرمانشاه دریاچه طاق‌ بستان کرمانشاه ناپدید شد ! + عکس
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۵:۴۲

دریاچه طاق‌ بستان کرمانشاه ناپدید شد ! + عکس

دریاچه طاق‌ بستان کرمانشاه ناپدید شد ! + عکس چشمه‌های چندهزار ساله سراب طاق‌ بستان کرمانشاه به‌ طور ناگهانی و ظرف 24 ساعت خشک شد و از دریاچه زیبای پر از آب آن تنها یک استخر خالی به جا مانده است.
طاق بستان کرمانشاه طاق بستان کرمانشاه
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۲ ۰۵:۳۶

طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان کرمانشاه طاق بستان کرمانشاه مجموعه‌ای از سنگ‌ نگاره‌ها و سنگ‌ نبشته‌های دورهٔ ساسانی است که در شمال غربی شهر کرمانشاه در غرب ایران واقع شده است. تاجگذاری خسرو پرویز
طاق بستان کرمانشاه طاق بستان کرمانشاه
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۲ ۰۵:۳۶

طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان کرمانشاه طاق بستان کرمانشاه مجموعه‌ای از سنگ‌ نگاره‌ها و سنگ‌ نبشته‌های دورهٔ ساسانی است که در شمال غربی شهر کرمانشاه در غرب ایران واقع شده است. تاجگذاری خسرو پرویز