شعرهای حافظ

شعرهای حافظ جز آستان توام در جهان پناهی نیست
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۳۱

جز آستان توام در جهان پناهی نیست

حافظ شیرازی جز آستان توام در جهان پناهی نیست سر مرا بجز این در حواله گاهی نیست عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم که تیغ ما بجز از ناله‌ای و آهی نیست چرا ز کوی خرابات روی برتابم
شعرهای حافظ خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۲۱:۱۲

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

حافظ شیرازی خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست از لبت شیر روان بود که من می‌گفتم این شکر گرد نمکدان تو بی چیزی نیست جان درازی تو بادا که یقین می‌دانم
شعرهای حافظ حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۴۴

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

حافظ شیرازی حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش
شعرهای حافظ روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴ ۰۹:۵۰

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

حافظ شیرازی روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست منت خاک درت بر بصری نیست که نیست ناظر روی تو صاحب نظرانند آری سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب
شعرهای حافظ راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴ ۱۹:۵۷

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

حافظ شیرازی راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست ما را ز منع عقل مترسان و می بیار
شعرهای حافظ زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۳۰

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

حافظ شیرازی زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند
شعرهای حافظ مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۹:۴۵

مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست

حافظ شیرازی مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی
شعرهای حافظ آن پیک نامور که رسید از دیار دوست
سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ ۱۱:۲۲

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

حافظ شیرازی آن پیک نامور که رسید از دیار دوست آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست خوش می‌دهد نشان جلال و جمال یار خوش می‌کند حکایت عز و وقار دوست دل دادمش به مژده و خجلت همی‌برم
شعرهای حافظ دارم امید عاطفتی از جناب دوست
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ۰۱:۲۱

دارم امید عاطفتی از جناب دوست

حافظ شیرازی دارم امید عاطفتی از جناب دوست کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست دانم که بگذرد ز سر جرم من که او گر چه پریوش است ولیکن فرشته خوست چندان گریستم که هر کس که برگذشت
شعرهای حافظ روضه خلد برین خلوت درویشان است
پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۵۷

روضه خلد برین خلوت درویشان است

حافظ شیرازی روضه خلد برین خلوت درویشان است مایه محتشمی خدمت درویشان است گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد فتح آن در نظر رحمت درویشان است قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت
شعرهای حافظ صوفی از پرتو می راز نهانی دانست
دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۳ ۱۳:۱۵

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

حافظ شیرازی صوفی از پرتو می راز نهانی دانست گوهر هر کس از این لعل توانی دانست قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده
شعرهای حافظ به کوی میکده هر سالکی که ره دانست
پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۵۶

به کوی میکده هر سالکی که ره دانست

حافظ شیرازی به کوی میکده هر سالکی که ره دانست دری دگر زدن اندیشه تبه دانست زمانه افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست بر آستانه میخانه هر که یافت رهی
شعرهای حافظ شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ۲۳:۴۰

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

حافظ شیرازی شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود ببین که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست بیار باده ک
شعرهای حافظ دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست
یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۲ ۰۱:۱۶

دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

حافظ شیرازی دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست شم
شعرهای حافظ خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۲ ۲۰:۵۷

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

حافظ شیرازی خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت به یک کرشم
شعرهای حافظ ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۲ ۲۰:۵۲

ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت

حافظ شیرازی ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت درویش نمی‌پرسی
شعرهای حافظ گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۲ ۲۰:۲۱

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب

حافظ شیرازی گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غری
شعرهای حافظ عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۲ ۰۳:۲۳

عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده

حافظ شیرازی ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما آب روی خوبی از چاه زنخدان شما عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده بازگردد یا برآید چیست فرمان شما کس به دور نرگست.