ستون فقرات

ستون فقرات توصیه هایی برای پیشگیری از گردن درد
شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۱۶

توصیه هایی برای پیشگیری از گردن درد

هنگام راه رفتن یا نشستن سعی کنید بدن و سرتان را صاف نگه دارید به طوری که سر در امتداد ستون فقرات قرار گیرد.
ستون فقرات درد ستون فقرات شما به چند دلیل می تواند باشد
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۸:۲۵

درد ستون فقرات شما به چند دلیل می تواند باشد

وقتی چهار زانو یا دو زانو می‌نشینید باعث تخریب ستون فقرات غضروف خود می‌شوید.روی صندلی استانداردبنشینید و زاویه ١٢٠درجه را رعایت کنید از دردشما جلوگیری میکند