اخبار فرهنگی

اخبار فرهنگی همکاری های علمی بین ایران و افغانستان
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۵۱

همکاری های علمی بین ایران و افغانستان

دکترحسین سالار آملی گفت دوره‌های بازآموزی مهارتی،‌شرکت‌های دانش بنیان و سایر مباحث فناوری که مورددرخواست دولت افغانستان باشد، همکاری های علمی بیشتری داشته باشیم