عایق های چند لایه

عایق های چند لایه راه اندازی کارگاه ساخت عایق های چند لایه فضایی با استاندارد ناسا در کشور
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰

راه اندازی کارگاه ساخت عایق های چند لایه فضایی با استاندارد ناسا در کشور

مجری طرح ماهواره دانشگاه امیرکبیر از راه اندازی عایق های چند لایه فضایی آزمایشگاه سیستم‌های حرارتی و کنترل ارتعاشات طرح‌های ماهواره‌یی این دانشگاه خبر داد .