زیباترین آبشار ایران

زیباترین آبشار ایران آبشار شوی یکی از زیباترین آبشارهای ایران
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ۲۱:۴۰

آبشار شوی یکی از زیباترین آبشارهای ایران

آبشار شوی یکی از زیباترین و بزرگترین آبشار ایران است. این آبشار در نزدیکی شهر دزفول استان خوزستان و رشته‌کوه‌ های زاگرس و در منطقه سردشت قرار گرفته است. به.