شاعر

شاعر ماه شرف خانم مستوره اردلان
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ ۲۲:۵۷

ماه شرف خانم مستوره اردلان

ماه شرف خانم مستوره اردلان ماه شرف خانم در سال ۱۱۸۴ خورشیدی در زمان حکومت امان الله خان والی اردلان در خانواده اهل فرهنگ قادری در سنندج چشم بر جهان گشود. او
شاعر شاعر شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ ۲۲:۲۱

شاعر شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

شاعر شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج شبی کدام شب ؟ شبی شبی ستاره ای دهان گشود چه گفت ؟ نگفت از لبش چکید سخن چکید ؟ سخن نه اشک ستاره میگریست ستاره کدام......
شاعر زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم ...
سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲ ۲۳:۳۹

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم ...

حافظ شیرازی زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم زلف را حلقه مکن..
شاعر می شود زنگار دل را پاك كرد
پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۴۴

می شود زنگار دل را پاك كرد

محمود دزفولی می شود با مهربانی خو گرفت صد گره از طاقت ابرو گرفت می شود در جان عاشق سر كشيد تا فلك با مرغك دل پر كشيد می شود زنگار دل را پاك كرد سينه را در ع
شاعر هر جا که رویم عاقبتش منزل عشق است
پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۲ ۰۶:۳۰

هر جا که رویم عاقبتش منزل عشق است

شهریار حاتمی جان سوختهٔ آتش عشق است و نگفتیم آموختهٔ مکتب عشق است و نگفتیم هر جا که رویم عاقبتش منزل عشق است هم کعبه و هم بتکده عشق است و نگفتیم عشق است چرا
شاعر ای دل عبث مخور غم دنیا را
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ۰۴:۰۲

ای دل عبث مخور غم دنیا را

پروین اعتصامی ای دل عبث مخور غم دنیا را فکرت مکن نیامده فردا را کنج قفس چو نیک بیندیشی چون گلشن است مرغ شکیبا را بشکاف خاک را و ببین آنگه بی مهری زمانهٔ رسو
شاعر ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۵۴

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

مولانای بزرگ ای قوم به حج رفته کجایید کجایید معشوق همین جاست بیایید بیایید معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید گر صورت بی‌صور
شاعر مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲ ۰۶:۱۳

مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم

غزلی زیبا از مولوی مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم ریش طرب شانه کنم سبلت غم را بکنم تا همه جان ناز شود چونک طرب ساز شود تا سر خم باز شود گل ز سرش دور کنم چونک.
شاعر رشته های پولادین شعری زیبا از نادیا انجمن
جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۲ ۰۳:۲۰

رشته های پولادین شعری زیبا از نادیا انجمن

رشته های پولادین شعری زیبا از نادیا انجمن ز بسکه رانده شد از جام لب ترانه من شکست زمزمه در روح شاعرانه من مجوی در سخنم معنی نشاط و سرور که مرد در تب غم طبع.
شاعر گستاخ مکن تو ناکسان را
جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۲ ۰۲:۳۹

گستاخ مکن تو ناکسان را

مولوی بزرگ گستاخ مکن تو ناکسان را در چشم میار این خسان را درزی دزدی چو یافت فرصت کم آرد جامه رسان را ایشان را دار حلقه بر در هم نیز نیند لایق آن را پیشت به.
شاعر چشم ازین خلق ببندی چو دریشان نگری
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۲ ۲۰:۵۹

چشم ازین خلق ببندی چو دریشان نگری

چشم ازین خلق ببندی چو دریشان نگری ترجیعات مولوی ای دریغا که شب آمد همه گشتیم جدا خنک آن را که به شب یار و رفیقست خدا همه خفتند و فتادند به یک‌سو چو جماد تو.
شاعر سود و زیان یکی دان چون در قمار مایی
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ۰۷:۰۰

سود و زیان یکی دان چون در قمار مایی

غزلی بسیار زیبا از مولانای بزرگ سود و زیان یکی دان چون در قمار مایی ای برده اختیارم تو اختیار مایی من شاخ زعفرانم تو لاله زار مایی گفتم غمت مرا کشت گفتا چه.
شاعر ای یار شعری زیبا از بی بی لیلی بیژنفر
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ۰۲:۵۷

ای یار شعری زیبا از بی بی لیلی بیژنفر

ای یار شعری زیبا از بی بی لیلی بیژنفر آنگه که ز خود رستی کسم باش در از پی اغیار ببستی کسم باش در خلوتگه راز بست نشستی کسم باش از بود و نبود لب به سخن باز...
شاعر مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲ ۲۲:۲۲

مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز

مولوی بزرگ سیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز مرغی که تا کنون ز پی دانه مست بود درسوخت دانه را و طپیدن گرفت باز چشمی که غرقه بود به.
شاعر آن راست‌گو خروس مجرب
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲ ۱۷:۵۳

آن راست‌گو خروس مجرب

مسعود سعد سلمان و آن راست‌گو خروس مجرب شد مشک شب چو عنبر اشهب شد در شبه عقیق مرکب زان بیم کافتاب زند تیغ لرزان شده به گردون کوکب ما را به صبح مژده همی دادآن
شاعر ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرها
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۲ ۱۷:۲۳

ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرها

مولانای بزرگ ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرها زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا زان سوی او چندان کرم زین سو خلاف و بیش و کم زان سوی او چندان..
شاعر گفتا که کیست بر در گفتم کمین غلامت
سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲ ۱۴:۴۵

گفتا که کیست بر در گفتم کمین غلامت

مولانای بزرگ گفتا که کیست بر در گفتم کمین غلامت گفتا چه کار داری گفتم مها سلامت گفتا که چند رانی گفتم که تا بخوانی گفتا که چند جوشی گفتم که تا قیامت دعوی...
شاعر پادشاهی یزدگرد هجده سال بود
سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲ ۰۶:۲۳

پادشاهی یزدگرد هجده سال بود

پادشاهی یزدگرد چو شد پادشا بر جهان یزدگرد سپاه پراگنده را کرد گرد نشستند با موبدان و ردان بزرگان و سالاروش بخردان جهانجوی بر تخت زرین نشست در رنج و دست.....