عکسهایی زیبا از پرندگان

عکسهایی زیبا از پرندگان گلچینی از زیباترین پرندگان جهان
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰

گلچینی از زیباترین پرندگان جهان

گلچینی از زیباترین پرندگان جهان پرندگان از حیوانات شگفت انگیز و دیدنی جهان هستند و بخصوص برای انسانها پرندگان جذابیتی دیگری دارند. اکثر پرندگان زندگی آزادی دارند اما برخی پرندگان در چنگ انسانها اسیر شده اند و از آنان استفاده های گوناگونی می شود.