قصر دارالامان

قصر دارالامان بنای تاریخی قصر دارالامان
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۲:۳۲

بنای تاریخی قصر دارالامان

بنای تاریخی قصر دارالامان قصر دارالامان از بناهای تاریخی افغانستان است. این ساختمان بفاصله هشت کیلومتر به طرف جنوب غرب شهر کابل در حوزه چهاردهی که قبلاً افشارتپه نام داشت، در زمان امان‌الله خان ساخته شده است.