اردیبهشتگان

اردیبهشتگان جشن ارديبهشتگان در دبستان گيو برپا شد
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۱:۰۹

جشن ارديبهشتگان در دبستان گيو برپا شد

جشن ارديبهشتگان در دبستان گيو برپا شد دانش آموزان دبستان گيو جشن ارديبهشتگان را در مدرسه خود جشن گرفتند.در اين آيين موبد پدرام سروش پور برای دانش‌ آموزان درباره ی جشن ارديبهشتگان سخن گفت و اين آيين را به همه شاد باش گفت.
اردیبهشتگان جشن اردیبهشتگان
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۷:۲۱

جشن اردیبهشتگان

جشن اردیبهشتگان اردیبهشتگان' یا گلستان جشن از جملهٔ جشنهای دوازدگانهٔ سال ایران باستان بوده است و از شمار جشن‌های آتش است. روز سوم از هر ماه باستانی به نام اردیبهشت می‌باشد و بر اساس گاهشماری امروزین، دوم اردیبهشت خورشیدی، برابر با جشن اردیبهشت‌گان است.