مواد مخدر شیشه

مواد مخدر شیشه آشنایی با اثرات مخرب مواد مخدر شیشه
جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۲۳

آشنایی با اثرات مخرب مواد مخدر شیشه

شیشه ماده ی مخدری از خانواده ی آمفتامین ها است که در آزمایشگاه های غیر قانونی و در زیر زمین منازل به راحتی ساخته می شود . اگر چه در ترکیب این ماده ، به هیچ وجه مورفین بکار نمی رود ، بسیار اعتیاد آور است .