نقطه صفر

نقطه صفر  ایران در نقطه صفر توسعه جنگل‌ها
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۲۶

ایران در نقطه صفر توسعه جنگل‌ها

بانک جهانی با بررسی وضعیت تغییر پوشش جنگلی ۲۰۵ کشور جهان طی دوره ۱۰ ساله اعلام کرد ۸۳ کشور در این دوره پوشش جنگلی خود را افزایش داده اند و ایران در بین ۵۱ کشوری بوده است که سطح جنگلی شان تغییری نداشته است.