ازدواج مهناز افشار با پسر معاون اسبق مطبوعاتي وزارت ارشاد است

ازدواج مهناز افشار با پسر معاون اسبق مطبوعاتي وزارت ارشاد است مهناز افشار ازدواج کرد!
پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۲۵

مهناز افشار ازدواج کرد!

ازدواج مهناز افشار با پسر محمد علي رامين معاون اسبق مطبوعاتي وزارت ارشاد است..