ازدواج مهناز افشار با محمد امین رامین

ازدواج مهناز افشار با محمد امین رامین مهناز افشار ازدواج کرد!
پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۲۵

مهناز افشار ازدواج کرد!

ازدواج مهناز افشار با پسر محمد علي رامين معاون اسبق مطبوعاتي وزارت ارشاد است..