شبکه‌های اجتماعی موبایلی

شبکه‌های اجتماعی موبایلی  آیا شبکه‌های اجتماعی موبایلی عامل کاهش ارتباطات درون خانواده می شود ؟
پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۴۲

آیا شبکه‌های اجتماعی موبایلی عامل کاهش ارتباطات درون خانواده می شود ؟

شبکه‌های اجتماعی موبایلی جزء فناوری‌های جدید هستند و تسهیل و کاهش هزینه ارتباطات از مزایای آنهاست که برای نوجوانان و جوانان جذاب است، اما خوشبختانه اینها معمولاً به صورت موج وارد فضای اجتماعی شده و به مرور زمان از جذابیت آنها کاسته می شود، لذا نگران کننده نیست.