خرگوش دانا

خرگوش دانا خرگوش دانا و گرگ نادان
جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۲۹

خرگوش دانا و گرگ نادان

سالها پیش، خرگوش دانایی در جنگل زندگی می کرد. او در کنار خانه خود چاه آبی داشت و از میوه ها و برگهای درختان شکم خود را سیر می کرد. چاه آب کنار خانه خرگوش ، دو سطل داشت و خرگوش به وسیله آنها از چاه آب برمی داشت.