حضور تعدادی از بانوان در مسابقه والیبال ایران و برزیل

حضور تعدادی از بانوان در مسابقه والیبال ایران و برزیل در مسابقه والیبال اتفاق افتاد : ورود خانم ها ممنوع بجز این چند نفر
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۳۵

در مسابقه والیبال اتفاق افتاد : ورود خانم ها ممنوع بجز این چند نفر

مسابقات والیبال لیگ جهانی از جمعه گذشته در تهران آغاز شد و طبق سالهای گذشته با شروع این رقابتها بحث ورود بانوان برای تماشای این نوع دیدارها مطرح میشود.