حاج رجب محمدزاده

حاج رجب محمدزاده جانبازی که روزی چند بار شهید می شود !
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۰۳

جانبازی که روزی چند بار شهید می شود !

جانبازی که روزی چند بار شهید می شود ! عکس‌العمل و واکنش‌ها هم تقریبا یکسان بوده، هر غریبه‌ای که در کوچه و بازار او را می‌بیند یا از او روی بر می‌گرداند یا ناخودآگاه صورتش در هم کشیده می‌شود.