پاک کردن انواع لکه

پاک کردن انواع لکه نحوه پاک کردن انواع لکه ها
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۲۵

نحوه پاک کردن انواع لکه ها

نحوه پاک کردن انواع لکه ها در خانه بسیار اتفاق می افتد که جای انگشت بچه ها روی دیوار می ماند. برای برطرف کردن اثر انگشت بچه و لکه های روی دیوار یک سیب زمینی را نصف کنید و با هر نصف سیب زمینی چندین بار در و پنجره و دیوار