دروغ کودکان

دروغ کودکان پیشگیری از دروغگویی کودکان
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۲۹

پیشگیری از دروغگویی کودکان

پیشگیری از دروغگویی کودکان با شنیدن دروغ از کودکتان زمانی که عصبانیت به سراغتان می آید، همان لحظه به فکر برخورد و تنبیه نباشید قدری صبر کرده و به ادامه مطلب توجه کنید.