گئوبروه کیست

گئوبروه کیست گئوبروه که بود؟
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۲۰

گئوبروه که بود؟

گئوبروه که بود؟ گئوبروو یا گئوبروه (به یونانی: گُبریاس)، نام یکی از بزرگان پارسی بود. وی در سال ۵۲۲ پیش از میلاد، با کمک تعدادی از رؤسای هفت خانوادهٔ بزرگ پارسی با کشتن گئومات مغ که به عنوان بردیا فرزند کوروش بزرگ