ایمن ترین موتورسیکلت ها

ایمن ترین موتورسیکلت ها ایمن ترین موتورسیکلت های دنیا + عکس
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۰۸

ایمن ترین موتورسیکلت های دنیا + عکس

ایمن ترین موتورسیکلت های دنیا + عکس با وجود اینکه بسیاری از حوادث موتورسیکلت مربوط به عدم تجربه کافی و مهارت راننده است با این حال نمی‌توان از فاکتورهای دیگر دخیل در این گونه حوادث چشم پوشی کرد.