29 خرداد 1393

29 خرداد 1393 فال روزانه پنجشنبه 29 خرداد 1393
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ ۲۲:۳۹

فال روزانه پنجشنبه 29 خرداد 1393

فال روزانه پنجشنبه 29 خرداد 1393 ابراز کردن احساسات خود در مقابل دیگران شاید آنها را خسته کند، ولی در عین حال کسانی را که دوستشان دارید را به شما نزدیک‌تر می‌کند.