حضرت شیث

حضرت شیث داعش به آرامگاه دو پیامبر حمله کرد
پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۰۷

داعش به آرامگاه دو پیامبر حمله کرد

داعش به آرامگاه دو پیامبر حمله کرد عناصر مسلح داعش به مرقد دو پیامبر یونس و شیث در موصل حمله کردند. پیش از این منابع محلی در استان کرکوک از دفع حمله تروریست های وابسته به گروه موسوم