اجرا متنوع سازی قیمت بلیط های هواپیما

اجرا متنوع سازی قیمت بلیط های هواپیما اجرا متنوع سازی قیمت بلیط های هواپیما از هفته آینده
پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۲۰

اجرا متنوع سازی قیمت بلیط های هواپیما از هفته آینده

علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: نرخهای متنوع حمل و نقل هوایی از هفته جاری به اجرا گذاشته می‌شود. وی افزود: متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما براساس بند "ب" ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با تأیید اجرایی شدن آن توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری صورت گرفته است.