بزرگترین عارف قرن سوم هجری

بزرگترین عارف قرن سوم هجری بایزید بسطامی بزرگترین عارف قرن سوم هجری
پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰:۲۷

بایزید بسطامی بزرگترین عارف قرن سوم هجری

بایزید بسطامی بزرگترین عارف قرن سوم هجری ابویزید طیقور بن عیسی بن آدم بن سروشان بسطامی معروف به بایزید بسطامی ملقب به سلطان العارفین بزرگترین عارف قرن سوم هجری و از بزرگان اهل تصوف است که در سال‌های ۱۶۱ تا۲۳۴ می زیسته است.