مار کبرا

مار کبرا روستای مار کبرا در تایلند
جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰:۰۷

روستای مار کبرا در تایلند

روستای مار کبرا در تایلند یک دکتر تایلندی شصت سال پیش تصمیم گرفت روستایش را به یکی از جاذبه های گردشگری تبدیل کند و به همین علت از هم روستایانش خواست تا مار پرورش دهند.