نکاتی فو ق العاده برای افزایش‌‌‌ عمر‌‌ باتری‌ لپ‌ تاپ

نکاتی فو ق العاده برای افزایش‌‌‌ عمر‌‌ باتری‌ لپ‌ تاپ نکاتی فو ق العاده برای افزایش‌‌‌ عمر‌‌ باتری‌ لپ‌ تاپ
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ ۰۹:۰۹

نکاتی فو ق العاده برای افزایش‌‌‌ عمر‌‌ باتری‌ لپ‌ تاپ

نکاتی فو ق العاده برای افزایش‌‌‌ عمر‌‌ باتری‌ لپ‌ تاپ بسياری از مردم حاضر هستند هزينه بيشتری را بپردازند و لپ تاپی را انتخاب کنند که شارژ بيشتری برايشان نگـه مـی دارد امـا پس از اين که اين هزينـه را کردند حاضر نيستند از باتری لپ تاپ خود به درستی