دولت اسلامی عراق و شام

دولت اسلامی عراق و شام 10سرکرده اصلی داعش چه کسانی هستند؟
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ ۲۲:۰۷

10سرکرده اصلی داعش چه کسانی هستند؟

10سرکرده اصلی داعش چه کسانی هستند؟ گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام که به اختصار داعش نامیده می شود یکی از خطرناکترین گروه های مسلح در عراق است اگر خطرناکترین نباشد.با وجود این که گزارش ها از این سازمان کم است اما البغدادی حاکم مطلق این گروهک است.