قیمت تبلیغات در صدا و سیما

قیمت تبلیغات در صدا و سیما مبلغ فوق نجومی آگهی تلویزیونی در زمان جام جهانی
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۰۰

مبلغ فوق نجومی آگهی تلویزیونی در زمان جام جهانی

مبلغ فوق نجومی آگهی تلویزیونی در زمان جام جهانی برآوردهای اولیه نشان می دهد در جریان مزایده آگهی های جام جهانی، سازمان صدا و سیما برای ۲۰۰ دقیقه آگهی ( آرم آگهی و تیزر) مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان یعنی هر ثانیه یک میلیون تومان طلب کرده است.